7 ključnih saveta za bezbedno rukovanje građevinskom opremom

Sadržaj

Efikasno upravljanje građevinskom opremom zahteva ne samo tehničko umeće već i duboku svest o bezbednosti u svakom trenutku. Kada se suočavate sa pokretnim mašinama na gradilištu, istovremeno se suočavate i sa potencijalnim opasnostima koje ova vrsta rada nosi sa sobom. S tim u vezi, razumevanje rizika i pažljivo prepoznavanje svih izazova postaju prioriteti za održavanje bezbednog radnog okruženja.

Građevinske operacije i projekti su rezultat timskog rada. Održavanje odgovarajućih bezbednosnih standarda među članovima tima od suštinskog su značaja. Bilo kakva povreda na gradilištu ne utiče samo na pojedinca, već može imati ozbiljne posledice po ceo tim i projekat.

Iz tih razloga, upravljanje teškom opremom ne sme biti prepušteno slučaju. Sertifikovani profesionalci, obučeni da prepoznaju izazove radnog okruženja, igraju ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti. Njihova sveobuhvatna obuka ne samo da im pruža znanje o pravilnom rukovanju, već ih takođe osposobljava i za prepoznavanje situacija koje zahtevaju izuzetan oprez.

U nastavku, razmotrićemo sedam ključnih saveta koji vam mogu pomoći u rukovanju teškom građevinskom opremom na najsigurniji način.

Kako bezbedno rukovati građevinskom opremom

Pravilno upravljanje teškom opremom zahteva doslednu primenu bezbednosnih mera. Kroz pažljivo planiranje i sprovođenje određenih koraka, možete značajno smanjiti rizik od povreda i nesreća na gradilištu. 

Evo sedam ključnih mera koje možete preduzeti kako biste osigurali bezbedno rukovanje teškom građevinsom opremom:

1. Obraćajte pažnju na svoju okolinu

Bezbednost na gradilištu je konstantan proces proaktivnog delovanja. Jedan od ključnih aspekata očuvanja bezbednosti prilikom rukovanja teškom opremom je pažljivo praćenje okoline. Ovaj segment ne obuhvata samo mašine i tehničke procese, već i interakciju sa širom okolinom. To uključuje isključivanje električnih vodova u blizini radnog područja, koordinaciju sa lokalnim komunalnim preduzećem radi isključivanja vode, gasa i drugih komunalnih usluga, kao i jasno obeležavanje područja gde se koristi teška oprema.

2. Bezbednost prilikom ulaska i izlaska 

Bezbednost na gradilištu počinje od trenutka kada operater stupi u vozilo teške opreme. Zbog toga se već tokom ovog koraka zahteva poštovanje procedura i svih praksi. A evo i koji su to koraci koje operater treba preduzeti kako bi obezbedio bezbedan ulazak i izlazak iz kabine teške opreme. Pre svega, pravilno uspostavljanje tri kontaktne tačke prilikom ulaska i izlaska iz kabine je osnovni korak u očuvanju bezbednosti. Ova praksa obezbeđuje stabilnu podršku i smanjuje rizik od pada ili povreda. Potom je važno isključiti vozilo i aktivirati ručnu kočnicu, pre nego što operater napusti kabinu. Takođe kako bi se izbeglo neovlašćeno korišćenje teške opreme, neophodno je da ovlašćeni operater ispusti pritisak iz hidrauličnog postrojenja i uvek sa sobom nosi ključ.

3. Rutinski pregled pre ulaska

Održavanje građevinske opreme uključuje i detaljan pregled pre svake upotrebe. Svaki operater građevinske opreme treba da ima kontrolnu listu koju koristi pre svake upotrebe neke mašine. Ova lista obezbeđuje sveobuhvatan pregled svih kritičnih komponenti pre nego što oprema bude stavljena u rad. Istovremeno, treba obaviti i vizuelni pregled koji obuhvata traženje znakova oštećenja kao što su napukla creva, nepravilnosti na donjem delu mašine ili curenje tečnosti. Pored vizuelnog pregleda, treba obratiti pažnju na stanje fluida (ulje, hidraulična tečnost) i pritisak u gumama. Redovno proveravanje ovih elemenata pomaže u identifikaciji potencijalnih problema pre nego što postanu ozbiljni.

4. Timski rad

U dinamičnom okruženju rada sa građevinskom opremom, održavanje jasne komunikacije između operatera i posmatrača predstavlja osnovu bezbednosti. Rad sa teškom opremom često podrazumeva složene pokrete u nazad, u napred i prilagođavanje položaja terenu. U takvim situacijama, svest o potencijalnim rizicima postaje od suštinskog značaja. Stoga, prisustvo posmatrača, koji pružaju kontinuirani nadzor, imaju veliku važnost u očuvanju bezbednosti. Idealan scenario uključuje prisustvo više posmatrača na gradilištu, svaki opremljen dvosmernim radiom za direktan kontakt sa operaterima. Uz to, svi posmatrači obavezno na sebi imaju odgovarajuću zaštitnu opremu, poput reflektujućih prsluka i šlemova. U situacijama gde dvosmerni radio nije dostupan ili nije funkcionalan, posmatrači moraju biti obučeni za korišćenje ručnih signala. Suma sumarum, timski pristup između operatera teške opreme i posmatrača je još jedan od temelja za smanjenje rizika i optimalan rad na gradilištu.

5. Nošenje sigurnosnog pojasa

Nošenje sigurnosnog pojasa tokom rada sa teškom opremom nije samo preporuka, već ključni element sprečavanja povreda. Uzmimo u obzir sličnost sa bezbednošću u drumskom saobraćaju – nošenje sigurnosnog pojasa prilikom vožnje vozila je standardna praksa. Isto pravilo se primenjuje i kod građevinske opreme. Ako primetite da građevinska opreme nije opremljena ispravnim sigurnosnim pojasom, to treba odmah prijaviti nadležnom.

6. Upravljanje zonom oko gradilišta

Kako gradilišta postaju sveprisutna u urbanim sredinama, suočavamo se sa sve izraženijim izazovima u vezi sa saobraćajem. Ovde govorimo o strategijama za stvaranje „tampon zone“ oko gradilišta, kako bi se smanjili rizici od interakcije sa pešacima i vozilima. Kreiranje bezbednosne zone podrazumeva postavljanje fizičkih barijera, poput čunjeva i znakova upozorenja, kako bi se sprečio prilazak vozilima i pešacima. Osoba ili tim zadužen za bezbednost treba pažljivo nadgledati pristupne tačke gradilišta. Postavljanje osoba za obezbeđenje, sa jasnim ovlašćenjima, pomaže u održavanju reda i sprečavanju neovlašćenog ulaska.

7. Samopouzdanje i odmor

Rukovanje građevinskom opremom zahteva ne samo tehničko znanje već i emocionalnu stabilnost. Operateri teške opreme moraju posedovati samopouzdanje u svom radu, ali isto tako treba da budu svesni granica. Nije samo prihvatljivo, već i neophodno izraziti zabrinutosti ukoliko se situacije percipiraju kao neprikladne ili rizične. Sem toga, odmor je ključan za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Rad sa teškom opremom zahteva potpunu pažnju i koncentraciju. Radnici koji su odmorni su manje skloni greškama, pružajući optimalne uslove za sigurno rukovanje opremom.

Zaključak

Upravljanje teškom opremom, pored toga što zahteva tehničko umeće, takođe podrazumeva i stalnu svest o okolini. U tom svetlu, može se reći da je efikasno i bezbedno rukovanje građevinskom opremom zapravo balans između stručnosti i pažnje.

Kroz ovih sedam ključnih saveta stvara se sigurniji pristup u ovakvom radnom okruženju. Praćenje okoline, siguran ulazak i izlazak iz vozila, redovni pregled pre upotrebe, timski rad, nošenje sigurnosnog pojasa, upravljanje zonom oko gradilišta i svest o vlastitim granicama čine osnovu održavanja bezbednosti.

Pročitaj još